Etta LKV - Haaveista totta

Asiakkaamme ostavat

Merenrantatontti

Naantali ja Merimasku

Hinta:Max. 500 000€

Muut kriteerit:Asiakkaani etsivät omakotitalolonttia Naantalista ja mahdollisesti myös Merimasku käy.

Lisätiedot:Kirsi Pursiainen p. 040 7189 065, kirsi.pursiainen@ettalkv.fi

Toimeksiantonumero:129023