Etta LKV - Haaveista totta

Blogi

21.3.2021

Menenkö ansaan ostaessani sijoittajan remontoiman huoneiston?

Tänä päivänä flippaus on melko suosittua. Flippauksella tarkoitetaan asuntojen ostamista, sen remontoimista ja jälleen myymistä. Nykypäivänä ihmiset ostavat mielellään hyväkuntoisen jo valmiiksi remontoidun kodin. Tekijöitä on laidasta laitaan, mutta lähtökohtaisesti sijoittajan remontoimat kodit ovat laadukkaasti toteutettuja ja uudistuksissa on noudattettu hyvää rakennustapaa.

Arvinkadun puutaloasunnot ovat loistava esimerkki laadukkaasti toteutetusta saneerauksesta.

Mitä asiakirjoja minun tulisi ostajana pyytää, kun olen ostamassa remontoitua huoneistoa?

On aina hyvä selvittää, kuka remontin on tehnyt ja minkälaiset referenssit remontin tekijällä on. Onko remontti tehty itse vai käytetty ulkopuolista toimijaa esim. rakennusliikettä tai muuta alan ammattilaista? Sijoittajan tehdessä remonttia huoneistossaan, on hänen noudatettava asunto-osakeyhtiölain säännöksiä kunnossapito- ja muutostöistä sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä kunnossapitovastuusta. Osakkeenomistajana hänen on siten ilmoitettava remontista etukäteen kirjallisesti joko taloyhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi sellaiset tiedot, joista taloyhtiö voi päätellä noudatetaanko remontissa hyvää rakentamistapaa ja voimassa olevia rakentamismääräyksiä. Lisäksi tulee varmistaa, että asianmukaiset luvat ja dokumentit ovat olemassa. Taloyhtiöllä on myös oikeus valvoa, että remontti suoritetaan kiinteistöä ja rakennusta vahingoittamatta. 

Minkälainen vastuu sijoittajalla on mahdollisista myöhemmin ilmaantuneista vioista?

Mikäli sijoittajan, eli osakkeenomistajan teettämän remontin jälkeen paljastuukin vikoja tai puutteita esim. kylpyhuoneessa, voi hän joutua vastuuseen vahingoista, mikäli ei pysty osoittamaan, että hän on toiminut huolellisesti. 

Vastuusta vapautuakseen sijoittajan tulee voida osoittaa, että hän on ilmoittanut remontista etukäteen kirjallisesti taloyhtiölle ja että remontista on laadittu tarkat suunnitelmat ammattilaisen toimesta. Työn tulee olla suorittanut alan ammattilainen, jolla on riittävä ammattitaito ja kokemus vastaavanlaisista remonteista. Sijoittajan tulee myös osoittaa että työtä on valvottu asianmukaisesti ja että myös taloyhtiölle on varattu mahdollisuus valvoa työn suorittamista. 

Kun osakas kylpyhuoneremontin jälkeen myy huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet edelleen ja vasta kaupan jälkeen havaitaan, että kylpyhuoneessa on esimerkiksi vedeneristepuutteesta johtuva kosteusvaurio, ei uusi osakkeenomistaja kuitenkaan ole vahingonkorvausvastuussa edellisen osakkeenomistajan tekemästä remontista, vaan tällöin taloyhtiöllä on velvollisuus korjata vaurio ja saattaa rakenteet taloyhtiön perustasoon. Taloyhtiö voi kuitenkin tällaisessa tilanteessa esittää vahingonkorvausvaatimuksen entiselle eli osakkeenomistajalle eli sijoittajalle, mikäli remontin toteutuksessa ei ole noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tai jos remontti on suoritettu hyvän rakennustavan vastaisesti.

Johanna Hansénilla on pitkä kokemus kiinteistönvälitystyöstä ja hän on löytänyt uudet omistajat useille sijoittajan remontoimille asunnoille.

Välittäjän 5 vinkkiä remontoidun asunnon ostoon

  • Selvitä, kuka remontin on tehnyt ja onko remontoija noudattanut hyvää rakennustapaa.
  • Tutustu huolellisesti mahdollisiin dokumentteihin.
  • Ota selvää, onko remontoijalla aiempaa kokemusta vastaavista remonteista.
  • Tarkasta, että remontille on haettu asianmukaiset luvat taloyhtiöltä ja viranomaisilta, mikäli sellaiset on vaadittu.
  • Selvitä miten vastuut jakautuvat ja vastaako remontin tekijä myös jälkikäteen ilmenneistä vioista ja puutteista.

Toivottavasti näistä välittäjämme Johannan vinkeistä on sinulle hyötyä. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse info@ettalkv.fi tai puhelimitse 040 147 3322 jos voisimme olla avuksesi kodinvaihtoon liittyvissä asioissa. 

Vinkit juttuun antoi: Johanna Hansén, yrittäjä, LKV, KiAT